Słownik

Czym jest szkoda całkowita? Jak sobie z nią poradzić?

Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, gdy stwierdzone przez specjalistę koszty naprawy powypadkowej pojazdu przekraczają określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość samochodu. Wartość ta jest określana odrębnie przez każdego ubezpieczyciela, ale z reguły oznacza kilkadziesiąt procent ogólnej wartości pojazdu w

Rodo

Nasza oferta RODO

KNF Team wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów pomaga na wszystkich etapach wprowadzić w życie organizacji wytyczne RODO. Oferujemy:– AUDYT PRZYGOTOWANIA OGRANIZACJI DO WDROŻENIA WYMOGÓWRODO– WDROŻENIE WYTYCZNYCH RODO W PRZEDSIĘBIORSTWIE– MONITOROWANIE WDROŻONYCH WYTYCZNYCH RODO– PEŁNIENIE FUNKCJI Inspektora Ochrony Danych– SZKOLENIA W ZAKRESIE

Rodo

RODO kontra przetwarzanie danych

Ustawa o ochronie danych osobowych jest stosowana w sposób bezpośredni, a więc przedsiębiorcy przetwarzający dane będą zobowiązani są przestrzegać wprost wszystkich zasad dotyczących ochrony prywatności. Warto przypomnieć sobie czym tak naprawdę jest „przetwarzanie danych osobowych”? Ustawodawca zinterpretował przetwarzanie danych jako

Darmowa opinia prawna

Podaj swój numer telefonu i uzyskaj darmową opinię prawną

Oferta darmowej opinii prawnej kończy się dnia