Najnowsze wpisy

Nasza oferta RODO

KNF Team wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów pomaga na wszystkich etapach wprowadzić w życie organizacji wytyczne RODO. Oferujemy:

– AUDYT PRZYGOTOWANIA OGRANIZACJI DO WDROŻENIA WYMOGÓW
RODO
– WDROŻENIE WYTYCZNYCH RODO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
– MONITOROWANIE WDROŻONYCH WYTYCZNYCH RODO
– PEŁNIENIE FUNKCJI Inspektora Ochrony Danych
– SZKOLENIA W ZAKRESIE RODO (pracownicy szeregowi oraz IOD)

Wszechobecne RODO sprawiło, że dziś znów powracamy do tematu Ochrony Danych Osobowych. W tym roku czeka nas wiele zmian niemalże w każdej dziedzinie życia. Klikając W TEN LINK można uzyskać więcej informacji.

Samo wprowadzenie wytycznych związanych z ustawą RODO nie wystarczy, ważne jest by kontrolować na bieżąco czy firmy przestrzegają wprowadzonych przez siebie zapisów. Poniżej przedstawiamy Roczny plan kontroli sektorowych na 2019 rok: LINK

sektor publiczny
I. Miejski monitoring wizyjny (kontynuacja kontroli sektorowych z 2018 r.)
II. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe
III. Sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych
IV. System identyfikacji i monitoringu odpadów
V. Sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków

sektor prywatny
I. Telemarketing
II. Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
III. Profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

sektor organów ścigania i sądów
I. Policja – środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobiegnięcie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników danych, realizacja obowiązków związanych z wewnętrzną obsługą oraz notyfikacją w PUODO naruszeń ochrony danych osobowych
II. Straż Graniczna – ustalenie środków mających na celu zapobiegnięcie nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych oraz zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia nośników danych
III. Areszty Śledcze – środki mające na celu zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia nośników danych, a także zapewnienie osobom, uprawnionym do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania, dostępu wyłącznie do danych osobowych objętych posiadanym przez siebie uprawnieniem, sposoby udostępniania danych osobowych osadzonych, podstawy prawnej, celu i zakresu ich udostępniania.
IV. Systemy SIS/VIS – kontrolą objęte będą podmioty uprawnione do dostępu do systemów SIS/VIS. Zakresem kontroli objęta będzie realizacja zadań wynikających z:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L z 2008 r. Nr 218/60). Rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4).
Decyzja Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 2007.205.63).
• Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018, poz. 134).

sektor zdrowia, zatrudnienia i szkolnictwa
I. Szkoły i placówki oświatowe – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (cd. sektora rozpoczętego w IV kwartale 2018 r.).
II. Pracodawcy – przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.
III. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych – przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Minione półrocze dało nam wiele dowodów związanych z naruszeniem wytycznych RODO. Niektóre z nich napawają nas strachem, czy bezpieczeństwo Ochrony Danych Osobowych naprawdę istnieje i czy nasze dane (szczególnie te zapisane w systemach bankowych) są w odpowiedni sposób chronione? Nie trudno dziś nie zauważyć licznych przykładów wycieku danych osobowych. Warto przeczytać poniższy artykuł, by wiedzieć więcej. Statystyki mówią same za siebie – zachęcamy do lektury LINK
Opracowanie:
LINK – dostęp 28.01.2019 r.
LINK – dostęp 28.01.2019 r.
LINK – dostęp 28.01.2019 r.

Produkty prawne

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź inne wpisy

Rodo

RODO kontra przetwarzanie danych

Ustawa o ochronie danych osobowych jest stosowana w sposób bezpośredni, a więc przedsiębiorcy przetwarzający dane będą zobowiązani są przestrzegać wprost wszystkich zasad dotyczących ochrony prywatności.

Redakcja Sklepzprawem.pl

Redakcja Sklepzprawem.pl

Przewiń do góry

Darmowa opinia prawna

Podaj swój numer telefonu i uzyskaj darmową opinię prawną

Oferta darmowej opinii prawnej kończy się dnia