Najnowsze wpisy

Kiedy i jak ogłosić upadłość firmy?

Każde przedsiębiorstwo działające na rynku może przestać istnieć, a powodów może być naprawdę wiele. Czasem może być to niespodziewana sytuacja, jak zmiana regulacji prawnych, uniemożliwiająca świadczenie części usług czy też błędne decyzje biznesowe. O ile okresowa niewypłacalność nie oznacza jeszcze, że firma kwalifikuje się do zamknięcia, to przedłużający się stan tego typu może być bardzo niebezpieczny. Warto w takiej sytuacji dowiedzieć się, jak ogłosić upadłość firmy oraz z jakich powodów warto to uczynić.

 

Kto może ogłosić upadłość?

Całość procesu jest regulowana za pomocą ustawy prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 roku. Do ogłoszenia upadłości uprawnieni są zarówno właściciele wielkich firm, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także osoby prawne.

Jak zatem widać uprawnienie do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa nie jest przynależne tylko i wyłącznie większym firmom.

 

Kiedy warto ogłosić upadłość firmy?

Jedną z najbardziej podstawowych przyczyn do rozpoczęcia tego procesu jest brak wypłacalności firmy. Oczywiście nie oznacza to, że jednorazowa trudność w uiszczeniu zobowiązania oznacza z góry, iż firma kwalifikuje się do upadku. Całość jest ściśle powiązana z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, a także przyczyną, dla której firma nie jest w stanie spłacić zobowiązania.

Co istotne, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, sąd ma prawo do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Odrzucenie pisma może mieć miejsce, gdy przedsiębiorca nie zalega swoim wierzycielom ze spłatami przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a dodatkowo – wartość tych długów nie przekracza 10% ogólnej wartości jego majątku.

Podsumowując, ogłoszenie upadłości firmy nie jest możliwe od razu. Jeżeli powyższe przesłanki nie zostaną spełnione – sąd może po prostu nie zgodzić się na rozpoczęcie procesu. Warto mieć przy tym na względzie, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek. Co za tym idzie – pomimo zaistnienia wyżej wskazanych przesłanek, przy odpowiedniej argumentacji, sąd wciąż może wyrazić zgodę na upadłość firmy.

 

W jaki sposób ogłosić upadłość?

Za przeprowadzenie procesu upadłościowego odpowiedzialny jest sąd. Aby rozpatrzył on sprawę, niezbędne jest złożenie wniosku w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, właściwego dla miejsca lokalizacji prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej – wniosek może zostać złożony nie tylko przez samego dłużnika, ale również jego wierzyciela.

Jeśli dłużnik dostrzeże, że wystąpiły przesłanki, które umożliwiają ogłoszenie upadłości firmy, ma on od tego momentu dwa tygodnie na złożenie wyżej wskazanego wniosku. Co więcej, powinien on we wniosku określić, czy chciałby mieć możliwość zawarcia układu naprawczego, czy wnosi też o likwidację majątku. W tym drugim przypadku – syndyk nabywa prawo do wszelkich rzeczy stanowiących własność firmy.

Układ naprawczy może zostać wdrożony, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dalsze prowadzenie działalności gospodarczej spowoduje pełniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W takiej sytuacji właściciel firmy wciąż może nią zarządzać, jednak pozostaje ona pod kuratelą nadzorcy sądowego.

 

Produkty prawne

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź inne wpisy

O ZBĘDNYCH ZGÓD ZBIERANIU

Czyli o tym jak niektórzy administratorzy (czy to administracja publiczna czy przedsiębiorcy) uznali, że niezależnie od tego w jakim celu przetwarzają nasze dane osobowe muszą

Komornik – zmiany po 01.01.2019

Nowy Rok to nie tylko liczne postanowienia i nowe obietnice ale również szereg zmian, które zachodzić będą w niemalże każdej dziedzinie życia. Największe z nich

Redakcja Sklepzprawem.pl

Redakcja Sklepzprawem.pl

Darmowa opinia prawna

Podaj swój numer telefonu i uzyskaj darmową opinię prawną

Oferta darmowej opinii prawnej kończy się dnia