Najnowsze wpisy

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Kłopoty finansowe, spirala zadłużenia i brak możliwości pokrycia zobowiązań przy jednoczesnym zachowaniu środków na podstawowe, życiowe potrzeby. Wszystkie wyżej wskazane kwestie nakierowują na jedno rozwiązanie: ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to narzędzie, które pozwala na oddłużenie, ale nieodpowiednio wdrożone – może być bardzo problematyczne dla osoby korzystającej z takiego mechanizmu. Jak ogłosić upadłość konsumencką i o czym pamiętać w tym procesie?

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej została prawnie wprowadzona w 2009 roku. Oznacza ona umorzenie bądź obniżenie wysokości zadłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która popadła w niezawinioną niewypłacalność. Zasadniczo, działania podejmowane podczas ogłaszania upadłości są dość zbliżone do tych podejmowanych podczas egzekucji komorniczej.

Różni je jednak cel. Podczas gdy komornik działa w celu jak największego zaspokojenia wierzycieli, odbierając własność wielu przedmiotów osobie zadłużonej – syndyk podejmuje swoje akcje tak, by w jak najwyższym stopniu „oddłużyć” osobę fizyczną.

 

Kto może orzec o upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej orzeka właściwy sąd na wniosek dłużnika bądź jego wierzyciela. Po rozpoznaniu wszystkich dowodów, sąd może stwierdzić, że osoba fizyczna nie ma żadnej możliwości spłaty swojego zadłużenia. W efekcie – dłużnik jest pozbawiany wszelkich wartościowych przedmiotów stanowiących jego własność, ale jednocześnie jego długi są „zerowane”. Może niejako rozpocząć życie na nowo.

Podczas postępowania sądowego, dochodzi do określenia przez sędziego, które z długów można umorzyć całkowicie lub częściowo. W stosunku do pozostałego zadłużenia ustala się możliwy do realizacji przez dłużnika plan spłaty. Jednocześnie sąd decyduje, które przedmioty należące do dłużnika mogą zostać sprzedane w celu zaspokojenia wierzycieli.

W trakcie procesu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pewnością nie można jednak pozbawić dłużnika lokalu mieszkalnego (a jeśli nawet zostanie on sprzedany, osoba fizyczna otrzyma kwotę pozwalającą na wynajmowanie mieszkania w swoim mieście przez okres 2 lat) czy pojazdu, który zapewnia możliwość zarobkowania (m.in. jako forma dojazdu do pracy lub bezpośrednie narzędzie).

 

O czym należy pamiętać w przypadku upadłości konsumenckiej?

Złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z wniesieniem opłaty. Obecnie wynosi ona 30 zł i musi być uiszczona wraz ze złożeniem dokumentacji. Choć proces o upadłość konsumencką  można przeprowadzić bez pełnomocnika, warto (o ile posiada się na to środki) skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii. Zadba ona o odpowiednie zarządzanie majątkiem i spłatę wierzycieli, a także dopilnuje wszelkich wymogów formalnych.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że aby upadłość konsumencka nie utraciła ważności, niezbędna jest pełna współpraca z syndykiem. To oznacza nieukrywanie posiadanego majątku (m.in. poprzez próby przeniesienia go na rodzinę), a także ujawnienie wszelkich źródeł dochodu. W innym przypadku – upadłość konsumencka nie będzie możliwa, a ponowne złożenie wniosku o nią zostanie zablokowane na 10 kolejnych lat.

 

Produkty prawne

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź inne wpisy

Redakcja Sklepzprawem.pl

Redakcja Sklepzprawem.pl

Darmowa opinia prawna

Podaj swój numer telefonu i uzyskaj darmową opinię prawną

Oferta darmowej opinii prawnej kończy się dnia