Najnowsze wpisy

Czym jest szkoda całkowita? Jak sobie z nią poradzić?

Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, gdy stwierdzone przez specjalistę koszty naprawy powypadkowej pojazdu przekraczają określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość samochodu. Wartość ta jest określana odrębnie przez każdego ubezpieczyciela, ale z reguły oznacza kilkadziesiąt procent ogólnej wartości pojazdu w dniu wypadku. Czym dokładnie jest całkowita szkoda i jak można sobie z nią poradzić?

 

Kiedy szkoda całkowita – ogólne warunki

Wypadek komunikacyjny to zawsze duży stres dla jego uczestników. Dla sprawcy – w związku z koniecznością naprawy pojazdu na własny koszt, a także – ewentualnych kłopotów zdrowotnych w różnych aspektach. Po stronie osoby poszkodowanej często pojawia się strach związany z koniecznością uzyskania od ubezpieczyciela odszkodowania rzeczowego lub osobowego.

W niektórych sytuacjach mamy do czynienia ze szkodą częściową, ale niestety – czasem również całkowitą. W ramach procesu odszkodowawczego, ubezpieczyciel określa przybliżoną wartość napraw, jakie musiałby przejść pojazd, by na nowo być zdatnym do użytku. Jeśli kwota ta jest wyższa od określonej w OWU wartości pojazdu – ma miejsce szkoda całkowita OC. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wycenia wartość wraku. 

Kwota, którą otrzyma osoba poszkodowana w wypadku, to różnica między wyżej wskazaną szacunkową wartością pojazdu w dniu wypadku (ale przed jego nastąpieniem) a wartością wraku. Co istotne z punktu widzenia poszkodowanego – pojazd niejako zostaje w jego rękach i może być przeznaczony na sprzedaż. Suma kwoty uzyskanej od ubezpieczyciela oraz sprzedanego wraku może być przeznaczona na zakup nowego pojazdu. 

 

Czy po szkodzie całkowitej możliwa jest naprawa samochodu?

Przy założeniu, że szczególnie zależy Ci na tym określonym pojeździe, teoretycznie istnieje możliwość jego naprawy. Jednak sam ubezpieczyciel zgodzi się na pokrycie tych kosztów wyłącznie w sytuacji, gdy zakres naprawy jest tożsamy z ustalonym w procesie ubezpieczeniowym zakresem szkody. Kwota naprawy nie może przekroczyć wartości pojazdu przed wypadkiem, określonej w OWU.

Jednocześnie warto mieć na względzie, że nawet po wystąpieniu szkody całkowitej, osoba poszkodowana pozostaje właścicielem pojazdu. To oznacza teoretyczną możliwość samodzielnej naprawy samochodu ze środków pozyskanych od ubezpieczyciela za szkodę całkowitą i zazwyczaj – również z funduszy własnych.

 

Kiedy warto naprawić auto po szkodzie całkowitej, a kiedy lepiej od tego odstąpić?

Podjęcie decyzji w tym przypadku może być dość trudne. Najczęściej, na naprawę pojazdu po szkodzie całkowitej decydują się osoby, dla których samochód ma dużą wartość sentymentalną lub jest modelem unikatowym, o dużym znaczeniu historycznym.

Takie sytuacje mają jednak miejsce niezwykle rzadko. W większości przypadków dużo korzystniejszym (zarówno pod względem finansowym, jak i pod kątem bezpieczeństwa) rozwiązaniem jest wykorzystanie pozyskanych od ubezpieczyciela środków na zakup nowego pojazdu. Warto mieć na względzie, że ewentualna naprawa auta po szkodzie całkowitej to ogromna ingerencja i nierzadko również sami mechanicy odmawiają przeprowadzania takiego remontu bez ważnej przyczyny.

 

Produkty prawne

Skontaktuj się z nami!

Sprawdź inne wpisy

Kiedy i jak ogłosić upadłość firmy?

Każde przedsiębiorstwo działające na rynku może przestać istnieć, a powodów może być naprawdę wiele. Czasem może być to niespodziewana sytuacja, jak zmiana regulacji prawnych, uniemożliwiająca

Redakcja Sklepzprawem.pl

Redakcja Sklepzprawem.pl

Przewiń do góry

Darmowa opinia prawna

Podaj swój numer telefonu i uzyskaj darmową opinię prawną

Oferta darmowej opinii prawnej kończy się dnia